Mercedes- Benz Servis 24h

Auto Star Albania
Përfaqësuesi zyrtar i Mercedes-Benz në Republikën e Shqipërisë

Duam te prezantojme servisin “24 ore sherbim”, te cilin cdo pronar i makines “Mercedes Benz” mund ta perdori. Servisi “24 ore sherbim: eshte pasqyrimi i mbeshtetjes teknike, konsultimit, pergjigjes se te gjitha pyetjeve te ngritura, zgjidhjen e problemeve operative te automjeteve te terhequr nga larg etj.

Pavaresisht vendodhjes tuaj, si ne Shqiperi apo jashte saj, po te telefononi ne numrin e telefonit, do te merrni informacion profesional dhe mbeshtetje organizative, por ne rast difekti te makines - ndihmen e kualifikuar te partnereve tane te sherbimit zyrtar. Parimet kryesore te punes << 24 ore sherbim >> jane eficenca, besueshmeria e informacionit dhe organizimi i sakte i punes.

Tefefoni cellular i “24 ore sherbim”: + 355 69 40 91 643

Servisi “ 24 ore sherbim “ perfshin:

  • Njezet e kater ore lidhje operative,
  • terheqje te automjeteve larg,
  • nisja ne vendit ku ka ndodhur problemi I makines per te eliminuar defektet e vogla ne pershtatshmerine e tij,
  • vendosja e automjetit me aftesi te kufizuara te klientit ne kohe te lire ne territorin e stacionit te sherbimit.

Te gjitha riparimet ne kuader te kryhen ne perputhje me standartet dhe instruksionet e Daimler AG, te cilat rregullojne rendin e riparimit, kornizat kohore, pjeset origjinale te kembimit te perdorura dhe rregullat e ekzekutimit te garancise.

Objektivi kryesor i programit eshte te ndihmoje klientet e Mercedes-Benz te gjejne nje menyre te sakte per te dale nga cdo situate e paparashikuar. E vetmja gje qe duhet te beni eshte te telefononi ne:+ 355 69 40 91 643

Servisi : +355 44 500 334
Mobile: + 355 69 40 91 643
E-mail: [email protected]